Kent Holm, født i 1939 i Odense medlem af Dansk Billedehugger Samfund og Billedkunstnernes Forbund.

Debut: K.E., Den Frie 1970

Uddannet ved Studio D'arte Corsanini, Carrara, Toscana. Har igennem et 20-årigt periodisk studieforløb videreudviklet sin kunst i samarbejde med internationale billedehuggere.
Materialer: Jern, stål, bronze, granit og marmor.
Kent Holm siger om sin kunst:
"Jeg arbejder med både vækstforløb og stræben mod lyset, begræber handlende om menneskets eksistentielle vilkår. Jern, stål og bronze er oplagte og naturlige materialer for min passion for konstruktioner.
Skulpturen i rummet!
I mit arbejde med stenen gælder det for mig først og fremmest at finde frem til det lovmæssige i materialet - stenens struktur, årene - hvad kan jeg tillade mig at arbejde sammen med stenen om!
Når stenen er analyseret må jeg straks forlade intellektet og begive mig ind i den åndelige proces, se lyset og formen. Jeg forsøger at finde sandheden i mig selv, min indre nødvendighed.
Skulpturen til rummet!
Uanset materialevalget er min kunst ren åndelig beskæftigelse.
Derfor skal kunst ikke forklares, men opleves!"